Ưu đãi

HỌC PHÍ HÌNH THỨC CHIẾT KHẤU
Đóng theo tháng
Đóng theo quý 3 tháng 1 lần Giảm 1 % tổng học phí
Đóng 6 tháng 1 lần Giảm 2 % tổng học phí
Đóng 1 năm Giảm 5% tổng học phí
  • Trường hợp phụ huynh có con thứ 2 (con ruột, cùng hộ khẩu) học cùng trường thì được giảm 5% học phí cho bé thứ 2.
  • Trường hợp phụ huynh có con thứ 3 (con ruột, cùng hộ khẩu) học cùng trường thì được giảm 5% cho bé thứ 3.
  • Con cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường được giảm 10% học phí ( chỉ giảm độ tuổi nhóm trẻ từ 12 – 36 tháng).
Mở chat
1
Close chat
Cám ơn bạn đã đến trường! Nhấn nút bắt đầu để chat với chúng tôi.

Bắt đầu